Aangepast sporten

AANGEPAST SPORTEN

Sport en bewegen is belangrijk voor iedereen, ook voor mensen met een beperking. Toch zijn er veel inwoners met een beperking die niet aan sport & bewegen doen, maar dit stiekem wel heel graag zouden willen. De onbekendheid en de drempel om toch aan sport te doen staan in de weg. Aangepast sporten is er voor iedereen met een beperking. Het kan hierbij gaan om een lichamelijke, verstandelijke, auditieve, visuele, chronische, meervoudige en psychische beperking, niet aangeboren hersenletsel, gedragsproblematiek of stoornis binnen het autismespectrum. Hierbij staat plezier, gezelligheid, inspanning en ontspanning hoog in het vaandel.

Sportaanbod voor aangepast sporten in gemeente Noordoostpolder.

Is er een andere wens of weet u niet waar u moet beginnen. Neem dan gerust contact met ons op!

Contact:
Bart Maljers, t: 06-53246892