Aangepast sporten


Voor mensen met een beperking is voldoende beweging niet altijd vanzelfsprekend en zijn er meer knelpunten om in beweging te komen dan bij mensen zonder beperking. Hierdoor hebben zij een verhoogd risico op het krijgen van gezondheidsproblemen. De ontwikkeling van de mogelijkheden op sportgebied voor mensen met een beperking is een aandachtspunt van de combinatiefuncties in de gemeente Noordoostpolder in de periode 2015-2018.

Het volledige aangepast sportaanbod is momenteel vindbaar op www.sportflevo.nl/ aangepastsporten

Sport Extra
Vanaf januari 2016 bestaat er Sport Extra en is er voor kinderen van 6 tot en met 12 jaar. Tijdens Sport Extra krijgen kinderen op hun eigen niveau extra bewegingslessen van twee beweegcoaches. Het doel van sport extra is het in kaart brengen wat het kind nodig heeft om zich verder te kunnen ontwikkelen en aansluiting blijft houden bij leeftijdsgenoten. Aan bod komen motorische spelletjes, maar ook spel voor de sociaal-emotionele ontwikkeling. Heeft uw kind een ontwikkelingsstoornis en behoefte aan extra veiligheid, structuur en duidelijkheid? Klik voor meer informatie op een link hieronder.


Sport Extra (motoriek)

Sport Extra (gedrag)

Actieplan Aangepast Sporten NOP
Een inspiratiesessie over de toekomst van het Aangepast Sporten in de NOP met lokale partners uit de sport, zorg en het onderwijs heeft als basis gediend voor een actieplan dat dient als leidraad van de werkzaamheden van de combinatiefuncties voor de aankomende jaren. In dit plan staat beschreven hoe de hoofddoelstelling bereikt moet worden. 

‘het vergroten van de sportdeelname van mensen met een beperking en het ontwikkelen en inzetten van producten en diensten gericht op sportaanbieders, zorginstellingen en intermediairs om de sportmogelijkheden en -participatie van mensen met een beperking te verbeteren’

De werkzaamheden die een bijdrage moeten leveren aan het behalen van dit doel zijn: 

-   Coordinatie ‘Platform Aangepast Sporten’
-   Eigen inzet combinatiefuncties
-   Ondersteuning van kader
-   Creëren van aanbod 
                                                                                                                         
Hier vindt u het volledige actieplan ‘Aangepast Sporten Noordoostpolder 2015-2018’.

Contactpersoon:
Bart Maljers
E: bart.maljers@carrefour.nu
T: 06-53246892