Basisonderwijs


Elk schooljaar kunnen de beweegcoaches weer inzet worden op de basisscholen. Door de inzet van een beweegcoach kan de school werken aan de gezondheid van de school en gezonde leefstijl van kinderen.
De werkwijze van de beweegcoaches is onderverdeeld in een aantal thema's.


- Bewegingsonderwijs: Planning , implementeren gymmethode , Ondersteuning gymlessen.

- Voeding: Voeding beleid , Ouderavond voeding , Theoretische lessen i.r.t. bewegen/voeding.

- Motorische ontwikkeling: Motorische scan , Observaties , Leerlingvolgsysteem , Handelingsplan , Extra Beweeglessen.

- Ouderbetrokkenheid Ouderavond met als thema gezondheid , Kind gesprek Ouder/Leerkracht/Beweegcoach.

- Sport en Bewegen In beeld brengen welke kinderen inactief zijn , Stimuleren om mee te doen bij buurtactiviteiten of aansluiten sportvereniging.

- Signaleren Zorgdelen Ouders / Plan / Doorverwijzen.(aan de slag) voorbeeld: onder/overgewicht , motoriek etc..

- Buitenspelen Ondersteuning pauzeactiviteiten , Ondersteuning sportdag


Voor meer info:

Jos van Putten
E: jos.van.putten@carrefour.nu
T: 06-83524445

Friso Bakker
E: friso.bakker@carrefour.nu
T: 06-29606175

Lian Minnaard
E: lian.minnaard@carrefour.nu
T: 06-13825239