Detachering Bewegingsonderwijs

Verzekerd zijn van kwalitatief bewegingsonderwijs op uw basisschool?

Maak dan gebruik van een Beweegcoach als vakleerkracht bewegingsonderwijs. Met de inzet van het bewegingsonderwijs op basisscholen stellen wij ons ten doel om de kwaliteit van het bewegingsonderwijs naar een hoger niveau te tillen, met aandacht voor motorische ontwikkeling, gedrag, maar vooral plezier in bewegen van de kinderen. Hiermee willen we de jeugd vaardigheden meegeven waarmee zij ook later in hun leven de positieve effecten van sport en bewegen ervaren.

Onze dienstverlening
Onze dienstverlening bestaat uit:

De Vakleerkracht Bewegingsonderwijs verzorgt de gymlessen tijdens de in overleg vastgestelde schooluren. Ook vervult de Vakleerkracht de volgende taken: 

* vakleerkracht overlegd met en/of advisering aan groepsleerkrachten omtrent bewegen op en rond school;
* mede organiseren sportdag of koningsspelen.
* advies over invulling rapport en/of rapport schrijven.
* Signaleringde rol bij kinderen. doorverwijzing in overleg met leerkracht en ib-er.

Kosten dienstverlening

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ....