Lokaal Sportakkoord

In oktober 2019  is in de Noordoostpolder een start gemaakt om te komen tot een Lokaal Sport- en Beweegakkoord. In het akkoord staan afspraken over het optimaliseren van het sport en bewegen in de Noordoostpolder.

Lokaal sport- en beweegakkoord in het kort
Samen voor een leven lang sporten en bewegen in Noordoostpolder!
Betrokken inwoners en partijen rondom sport en bewegen in de Noordoostpolder stelden samen het Lokaal Sport- en Beweegakkoord op. Het doel? Dat iedereen in Noordoostpolder mee kan doen aan sporten en bewegen! Hieronder vind je de belangrijkste onderdelen uit het akkoord.

Voorop staat dat
1. Iedereen plezier beleeft aan sporten en bewegen;
2. Iedereen veilig kan sporten en bewegen;
3. Sporten en bewegen voor iedereen toegankelijk is;
4. Het bijdraagt aan de gezondheid.

Wat zijn de belangrijkste ambities?
1. Inclusief sporten en bewegen: iedere inwoner van Noordoostpolder kan deelnemen aan sport en bewegen!

2. Sport- en beweegaanbieders klaar voor de toekomst: in samenwerking met onder andere scholen en bedrijven maken sporten beweegaanbieders zich klaar voor de toekomst. Sportverenigingen werken aan een gezonde en toekomstbestendige vereniging. Zij versterken hun positionering in de samenleving.

3. Van jongs af aan vaardig in bewegen: meer kinderen worden jong vaardig in bewegen en blijven voldoende bewegen. Meer jongeren nemen deel aan sport- en beweegactiviteiten.
Werkgroepen en regiegroep
Per ambitie zijn er werkgroepen gevormd. Zij zijn nauw betrokken bij de uitvoering van de acties in het lokaal sport- en beweegakkoord.
Daarnaast is een regiegroep opgesteld. De regiegroep is een afvaardiging uit de drie netwerkgroepen en is verantwoordelijk voor het succes van het akkoord. De regiegroep is een brede afspiegeling van de betrokken partijen en behandelt de binnengekomen budgetaanvragen.

Meer informatie over het Lokaal Sport en Beweegakkoord