Sportverenigingen


Na gezin en school wordt de sportvereniging wel het derde opvoedmilieu genoemd. Gezien het grote bereik – circa drie kwart van alle jeugd in Nederland is lid van een sportvereniging – heeft de georganiseerde verenigingssport daardoor grote invloed op het opvoeden en opgroeien van kinderen en jongeren. Met het oog op de ontwikkeling van de jeugd is het daarom van belang dat alle jeugd sport. Bij voorkeur binnen het reguliere sportaanbod. 

De beweegcoaches richten zich ten aanzien van de verenigingen op het beter toerusten van trainers en leiders op het pedagogisch vlak en het ontwikkelen van pedagogisch beleid binnen verenigingen. Hierdoor kunnen verenigingen en vrijwilligers hun rol in het opvoeden en opgroeien van kinderen en jongeren nog beter vervullen. 

De werkzaamheden bestaan uit de volgende onderdelen:

-  Verenigingstrajecten
-  Scholing voor trainers en leiders
-  Netwerkbijeenkomst voor bestuurders
-  Individuele ondersteuning van trainers en leiders in de praktijk
 
Hier vindt u uitgebreide omschrijvingen van de bovenstaande onderdelen.

Contactpersoon:
Bart Maljers
E: bart.maljers@carrefour.nu
T: 06-53246892