Uniek sporten

Sport en bewegen is belangrijk voor iedereen, ook als je een beperking hebt. Het kan zijn dat jij een beperking hebt en niet aan sport & bewegen doet, en misschien wil jij dit wel heel graag. De onbekendheid en de drempel om toch aan sport te doen staan je in de weg?

Aangepast sporten is er voor iedereen met een beperking. Het kan hierbij gaan om een lichamelijke, verstandelijke, auditieve, visuele, chronische, meervoudige en psychische beperking, niet aangeboren hersenletsel, gedragsproblematiek of stoornis binnen het autismespectrum. Plezier, gezelligheid, inspanning en ontspanning staan hoog in het vaandel. Is er een andere wens of weet je niet waar je moet beginnen. Neem dan gerust contact met ons op!

Sportaanbod voor aangepast sporten in gemeente Noordoostpolder. Kijk op www.unieksporten.nl