Voortgezet onderwijs


Vanuit de gedachte Jong geleerd is, oud gedaan’ gaan wij in het voortgezet onderwijs aan de slag om jongeren er bewust van te maken dat voeding, sport en bewegen een belangrijke bijdrage aan hun welzijn leveren. Dit doen wij door de school te ondersteunen in het ontwikkelen van een praktische aanpak op het gebied van gezondheidsbeleid. De nieuwe aanpak sluit aan op wat de school al doet en gaat uit van de wensen en behoeften van de school, ouders en leerlingen. Jongeren moeten er zich door de aanpak niet alleen van bewust worden hoe belangrijk voeding, sport en bewegen voor hun welzijn zijn en er ook meer naar gaan handelen. Dit moet preventief werken bij het voorkomen van fysieke en psychische gezondheidsklachten. Hierbij wordt er gewerkt vanuit De Gezonde School aanpak. Zie ook www.gezondeschool.nl .

Thema’s: Voeding en Sport en Bewegen

Binnen het thema 'voeding' gaat het over gezond eten en drinken. Denk hierbij aan gezonde voeding in de schoolkantine en het gebruik van lesprogramma’s. Binnen het thema 'sport en bewegen' gaat het om stimuleren van een actieve leefstijl onder leerlingen. Denk hierbij aan het geven van voldoende en kwalitatief goede lessen lichamelijke opvoeding en de extra aandacht die de school heeft voor inactieve leerlingen. Ook het aanbieden van een breed en gevarieerd aanbod van voor-, tussen- en naschoolse sport- en bewegingsactiviteiten in samenwerking met buitenschoolse beweeg- en sportaanbieders hoort bij het bewegen en sporten in en rondom de school. 

Contactpersoon:
Bart Maljers
E: bart.maljers@carrefour.nu
T: 06-53246892